Lokale Omroep HOi wordt goed bekeken

Volgens het in mei jongstleden gehouden kijk- en luisteronderzoek kijkt 62% van de inwoners regelmatig naar de TV-programma’s van HOi; meer dan 34% zelfs elk weekend. 28% kijkt enkele keren per maand en ongeveer eenvijfde van de respondenten doet dat af en toe. Slechts 18% kijkt nooit. De radio wordt door ongeveer 47% van de inwoners beluisterd; daarvan stemt 13% elke dag af op HOi fm. Ook het bereik van de website en social media is goed te noemen. Een kwart van de respondenten bekijkt Hoi-Facebook. Al met al zeer bemoedigende resultaten voor de omroep, die daarmee haar bestaansrecht wederom heeft aangetoond.

Op verzoek van de Hellendoornse politiek is in de afgelopen maanden in onze gemeente een onafhankelijk onderzoek verricht naar ‘nut en noodzaak van de lokale omroep’. Het onderzoek is uitgevoerd door een student van de Saxion Hogeschool onder begeleiding van cultuurorganisatie ZINiN. In totaal heeft de onderzoekster 418 ingevulde enquêtes binnengekregen. Daarmee is het onderzoek representatief voor de gehele gemeente. 

Directe aanleiding was de discussie over een nieuwe voorgenomen bezuiniging door het college van B&W in 2017 van € 5.000,- op de subsidie van HOi. Over 2016 was HOi al met € 8.000,- gekort en beschikt zij over een gemeentelijke financiële steun van € 29.750,- per jaar. De korting van € 5.000,- brengt de lokale omroep, die al meer dan dertig jaar TV- programma’s maakt en sinds twaalf jaar ook radio, in financiële problemen.

Waardering
De TV-programma’s krijgen een gemiddeld rapportcijfer van 7,1; de radio scoort een gemiddelde van 7,4. Ook kabelkrant en social media scoren ruim voldoende tot goed. Ongeveer 80% van alle kijkers is ouder dan 40 jaar. 63% zelfs ouder dan 50 jaar. De oudere inwoners van Hellendoorn kijken en luisteren dus meer naar HOi dan de jongeren. Dit is een verschijnsel dat voor alle (lokale) publieke omroepen in Nederland  geldt. 

Lokaal nieuws
Uit alle vragen  blijkt overduidelijk dat de kijkers en luisteraars naar HOi gaan voor plaatselijk nieuws. Dat is waar HOi zich ook op richt en waar zij zich in de toekomst nog meer op wil gaan richten. En dan niet alleen via de traditionele media, zoals TV en radio, maar ook via de social media. Met name om de jongere generatie meer voor HOi te interesseren.  Overigens is een substantieel aantal medewerkers van HOi jonger dan 25 jaar.

Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×